Particulier project

Moderne villa Bladel

Zichtlijnen

Deze villa bestaat uit een open woongedeelte met een overdekte rondgang en een gesloten slaapgedeelte dat de rechthoekige contour volgt. De entree vormt de schakel tussen het woongedeelte en de slaapruimtes. Het bouwvolume bestaat uit een terug liggend geveldeel wat bekleed is met hout en een gesloten geveldeel wat met natuursteen is bekleed.

De twee haaks op elkaar staande assen verdelen de functies in de villa. Dit zijn tevens de zichtlijnen die bepalend zijn geweest voor de positie van dit gebouw op het perceel en naar de omgeving.

TOP